Kontakt

Internetový obchod oliveland.sk prevádzkuje spoločnosť:

OliveLand s.r.o.
Schubertova 12
937 01 Želiezovce

tel.: 036 7711 870
email: info@oliveland.sk

IČO: 44 502 303
DIČ:  2022720953
IČ DPH: SK2022720953

bankové spojenie: VÚB 2538549651/0200

Spoločnosť  je zapísaná v registri Okresného súdu v Nitre vo vložke č.: 23581/N

Osobné odbery vybavujeme v sídle spoločnosti.

Zodpovedný vedúci: Bc. Marta Rúfusová