Informácie o nás

Firma OliveLand založila túto stránku za účelom podpory férového nákupu. Pomôžte aj vy ľuďom v núdzi ako za našími hranicami, tak aj na Slovensku. Rozhodli sme venovať každú desiatu bábiku deťom z detských domovov a sociálne slabých rodín.

 

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

 

Fair Trade (v slovenčine Spravodlivý obchod) je označenie pre alternatívu k voľnému trhu, ktorá vznikla ako odozva na zlé podmienky, v ktorých sú pestovatelia a výrobcovia Tretieho sveta nútení pracovať a predávať suroviny či iný tovar.

Koncept Fair Trade zahŕňa pravidlá a podmienky, pri splnení ktorých je výrobok či surovina označená logom FairTrade, ktoré spotrebiteľovi zaručuje, že pri jej vzniku nedochádzalo k potláčaniu ľudských práv (definovaných podľa OSN), k znečisťovaniu či poškodzovaniu prírody a pestovatelia či výrobcovia dostali za svoju prácu zaplatenú mzdu, ktorá im umožňuje rozvoj a určitú životnú úroveň (napr. si môžu dovoliť posielať svoje deti do školy, zatiaľ čo pestovatelia alebo výrobcovia predávajúci za trhové - tj. nižšie - ceny si to dovoliť nemôžu). Odkupná cena surovín (napr. káva, banány, bavlna) je nastavená na určitú úroveň a nepodlieha výkyvom trhu.

V prípade, že považujete niektoré informácie či oznámenia za skutočne dôležité, môžete ich v texte zvýrazniť napríklad takto.

História projektu

 

Naši užívatelia

Ľudia s úmyslom pomôcť.